რეკლამის ფასები ! Ad Rates !

სექტემბერი 27, 2010

რაც შეეხება რეკლამის ფასებს საიტზე. როგორც უკვე აღვნიშნე რეკლამის ფასები არის ყველა ერთი და იგივე და ეს განისაზღვრება 2 ლარად. ანუ თქვენ ნებისმიერი სახის რეკლამის განთავსება შეგიძლიათ მხოლოდ ორ ლარად. ასევე შეგახსენებთ, რომ თქვენს მიერ განთავსებული რეკლამა ჩვენს საიტზე იქნება ერთი თვე. ასე რომ, არ დაფიქრდეთ და განათავსეთ რეკლამა ჩვენთან. საკონტაქტო ინფორმაცია : ელექტრონული ფოსტა giga.chalauri@gmail.com

As for the prices of advertising the site as has been mentioned ad prices are all the same and is defined by two dollars. So you have any kind of ads may be only two dollars. Also remember that your advertisement placed on our website will be one month. So do not think and place advertising on our site. Contact Information: E-mail — giga.chalauri@gmail com